PHOTOS: KGW-Oregonian poll on Measure 97, Gov., Pres.