Ashton Eaton announces retirement

Ashton Eaton announces retirement