Ashton Eaton and wife on decision to retire

Ashton Eaton and wife on decision to retire